Jak se uskutečňuje občanské referendum?

co je to občanské referendum

Pokud chcete hlasovat, musíte se na webové stránce zaregistrovat. Pro registraci budete potřebovat svůj občanský průkaz. Po registraci obdržíte e-mail s aktivačním odkazem. po kliknutí na odkaz se Vám otevře hlasovací formulář.

Na hlasovacím formuláři je uveden text návrhu na změnu zákona, který se týká referenda. Pod textem je uvedeno ANO nebo NE. Pokud chcete hlasovat ANO, klikněte na tlačítko ANO a potvrďte svůj hlas. Pokud chcete hlasovat NE, klikněte na tlačítko NE a potvrďte svůj hlas.

Po odeslání hlasu obdržíte další e-mail, který potvrzuje, že Váš hlas byl úspěšně zaznamenán.

Jaké jsou výhody a nevýhody občanského referenda?

Výhody:

  • Občané mají přímý vliv na rozhodování o důležitých otázkách
  • Občanské referendum může být použito k omezení moci vlády
  • Občanské referendum může sloužit jako nástroj pro prosazování změn

Nevýhody:

  • Občanské referendum může být zneužito pro politické účely
  • Výsledky referenda nemusí odpovídat skutečné vůli občanů
  • Občanské referendum může vést ke konfliktu mezi vládou a občany

Jaké jsou podmínky pro vyhlášení občanského referenda?

Občanské referendum se může kdykoli uskutečnit na základě iniciativy občanů. Podmínky pro vyhlášení referenda jsou stanoveny v Ústavě České republiky a zahrnují následující body:

  • Iniciativa musí podepsat minimálně 20 000 občanů, kteří mají právo volit.
  • Návrh na vyhlášení referenda musí být schválen Poslaneckou sněmovnou.
  • Referendum se může konat nejdéle do 6 měsíců od schválení návrhu.

Kdy bylo v České republice uskutečněno občanské referendum?

První občanské referendum v České republice se uskutečnilo v roce 1998 na návrh Miloše Zemana, tehdejšího předsedy vlády. Referendum se týkalo vstupu České republiky do NATO. Většina občanů v referendu souhlasila s vstupem České republiky do NATO.

Druhé občanské referendum v České republice se uskutečnilo v roce 2012 na návrh Václava Klause, tehdejšího prezidenta České republiky. Referendum se týkalo ratifikace Lisabonské smlouvy. Většina občanů v referendu byla proti ratifikaci Lisabonské smlouvy.


11-09-22
Autor @humanaction.cz
humanaction.cz

Společnost a politika. Veřejné mínění. Nebojíme se mluvit o důležitých věcech.

Copyright humanaction.cz, 2022