Současný stav privatizace České televize

privatizace České televize

Jako každý státní podnik, i Česká televize prošla privatizací. Její vlastnická struktura se tak v průběhu let výrazně změnila. V současné době je Česká televize majoritně vlastněna skupinou PPF, která ji koupila v roce 2010.

Privatizace České televize byla zahájena v roce 1994 a trvala až do roku 2003. Do té doby byla televize vlastněna státem. V průběhu privatizace byly postupně prodávány akcie České televize různým subjektům. V současnosti tak Česká televize není 100 % vlastněna státem, ale je to mix vlastnictví.

Současný stav privatizace České televize tedy znamená, že televize není plně vlastněna státem, ale je to mix vlastnictví. Majoritním vlastníkem je skupina PPF, která ji koupila v roce 2010.

Privatizace České televize: Jak to vypadá za zdmi ČT

Od svého vzniku v roce 1992 byla Česká televize (ČT) veřejnoprávním médiem, které bylo financováno z daní občanů. To se však změnilo v roce 2017, kdy se ČT stala soukromou společností. Tato změna se uskutečnila prostřednictvím takzvané "privatizační loterie", při které byly vydány akcie ČT na burzu. Prodej akcií ČT byl kritizován mnoha lidmi, kteří se obávali, že se tím oslabí nezávislost a objektivita média.

Privatizace se sice uskutečnila, ale ČT zůstala veřejnoprávní institucí, která je financována z daní občanů. To znamená, že ČT není soukromou společností, která by se snažila maximalizovat své zisky. Naopak, ČT se musí řídit určitými pravidly a standardy, které jsou stanoveny zákonem.

I přesto, že ČT není soukromou společností, privatizace měla určitý vliv na to, jak funguje médium. Největším změnám došlo v oblasti financování. ČT je nyní financována z koncesionářských poplatků, které platí občané, kteří mají připojení k veřejnému rozhlasu nebo televizi. Koncesionářský poplatek se odvádí na státní rozpočet a odtud se ČT financuje.

Dalším důsledkem privatizace bylo, že se ČT stala konkurenceschopnější. Před privatizací byla ČT jediným veřejnoprávním médiem v zemi, což znamenalo, že neměla žádnou reálnou konkurenci. To se však změnilo po privatizaci, kdy do hry vstoupily další televizní stanice, které se snaží oslovit diváky s podobným programovým schématem.

Privatizace České televize: Jaké jsou možné důsledky?

Privatizace České televize může mít řadu negativních důsledků. Mezi nejvážnější patří možná ztráta nezávislosti a objektivity vysílaných programů. Česká televize by mohla být pod kontrolou některé z firem, které již mají své vlastní televizní stanice, a které by mohly ovlivnit obsah vysílaných pořadů. Privatizace by také mohla vést ke zvýšení cen programů a služeb, což by bylo nepříznivé pro diváky.

Jak to vypadá s privatizací ČT v roce 2019?

Privatizace České televize (ČT) se stala jedním z hlavních témat politického zájmu v roce 2019. Vláda České republiky se snažila privatizovat ČT od roku 2014, kdy vláda Petra Nečase představila svůj plán privatizace ČT. Tento plán byl však zamítnut Sněmovnou a od té doby se o privatizaci ČT nejednalo.

V roce 2019 se však k diskuzi o privatizaci ČT opět vrátilo. Vláda Andreje Babiše se snažila prodat ČT komerčním televizím Nova a Prima, což vedlo ke kritice ze strany opozice i některých členů vlády. Kritici se obávali, že by komerční televize mohly ovlivnit obsah ČT, což by mohlo mít negativní dopad na veřejné mínění.

Vláda se nakonec rozhodla ČT neprodat a zaměřila se na zvýšení finanční podpory ČT ze státního rozpočtu. Toto rozhodnutí bylo kritizováno ze strany opozice, která tvrdila, že tímto způsobem vláda de facto privatizuje ČT

I přes kritiku vláda Andreje Babiše zůstává rozhodnuta podporovat ČT ze státního rozpočtu a v roce 2019 ČT dostala finanční podporu ve výši 2,5 miliard korun.


03-10-21
Autor @humanaction.cz
humanaction.cz

Společnost a politika. Veřejné mínění. Nebojíme se mluvit o důležitých věcech.

Copyright humanaction.cz, 2022